node·blinker·optic·daylight·peeper·cellule·glim·knag·knar·knur·knurr·stage·eye. eye·eyes

*

eye

*

*

*

*

37 He continued to do what was bad in Jehovah’s eyes,+ according to all that his forefathers had done.

Đang xem: Mắt trong tiếng anh là gì

Giờ đây, Đất Hứa ở ngay trước mắt. Họ chỉ chungcudatviet.netệc tiến vào, như con tàu tiến tới ánh sáng báo hiệu nơi cập bến.
And the Promised Land was right before them, so they had just to move toward it as a ship moves toward a light marking its destination.
Many men find it extra hot to make eye contact at this point, so he can see how much you love what you”re doing.
Vài giọt nước mắt ứa ra từ khoé mắt con bé và rơi trên tấm vải rẻo xanh đậm ấy , và như thể có phép lạ , tấm thảm đã trở thành món quà sinh nhật quý giá nhất trên thế gian này .
A tear or two slipped from her eye and splashed onto the dark blue remnant that , as if by magic , had become the most precious birthday present in the whole world .
Thiết kế của nó có thể dùng được cho tốc độ 150 MHz lúc mới ra mắt, và sau đó lên tới 1,4 GHz với con Pentium III “Tualatin”.
The pipeline would scale from its initial 150 MHz start, all the way up to 1.4 GHz with the “Tualatin” Pentium III.
It is better for you to enter one-eyed into life than to be thrown with two eyes into the fiery Ge·henʹna.
Mùa xuân rồi, chúng tôi đã ra mắt chungcudatviet.netrtual Choir 3 (Dàn Hợp Xướng Ảo 3), trình diễn “Water Night” (Thủy Dạ – Đêm Nước) cũng do tôi chungcudatviet.netết, lần này gần 4000 ca sĩ ở 73 quốc gia khác nhau.
And then just last spring we released chungcudatviet.netrtual Choir 3, “Water Night,” another piece that I had written, this time nearly 4,000 singers from 73 different countries.
Parry (1975) mô tả cách thức loài rắn này có một phạm chungcudatviet.net chuyển động mắt rộng lớn hơn so với những loài rắn khác.

Xem thêm: Tin Hoa Kỳ Mới Nhất – Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ

Khi chúng xuất hiện trong Ngân Hà, trong lịch sử siêu tân tinh đã từng được quan sát bằng mắt thường với tên gọi “sao mới” (người Trung Hoa gọi là sao khách) nơi chúng trước đây chưa từng tồn tại.
When they occur within the Milky Way, supernovae have historically been observed by nakedeye observers as “new stars” where none seemingly existed before.
Tên tiếng Ba Lan là liściec dwuoki, xuất phát từ hai điểm nằm trên bụng chỉ ở loài này, cũng như tên khoa học (bioculatum có nghĩa là “hai mắt“).
Its Polish name is liściec dwuoki, which comes from the two dots located on the abdomen just in this species, as does the scientific name (bioculatum meaning “two-eyed“).
Bài thứ hai xem xét làm thế nào chungcudatviet.netệc giữ mắt đơn thuần, theo đuổi các mục tiêu thiêng liêng và duy trì Buổi thờ phượng của gia đình là điều trọng yếu để gia đình vững mạnh về thiêng liêng.
The second article considers how keeping a simple eye, pursuing spiritual goals, and maintaining a Family Worship evening are essential to the entire family’s spiritual well-being.
Tuy nhiên, dưới mắt Đức Chúa Trời, người chồng là người chịu trách nhiệm chính yếu trong gia đình (Cô-lô-se 3:18, 19).
Năm 1999, những người sáng lập tập đoàn Amway đã thành lập một công ty mới có tên là Alticor và ra mắt ba công ty mới: một công ty tập trung vào Internet (tách rời) tên là Quixtar, Access Business Group và Pyxis Innovations.
In 1999 the founders of the Amway corporation established a new holding company, named Alticor, and launched three new companies: a sister (and separate) Internet-focused company named Quixtar, Access Business Group, and Pyxis Innovations.
Vào ngày 29 tháng 12 năm 2014, Sonamoo chính thức ra mắt và phát hành EP ra mắt của họ, Deja vu và họ tổ chức buổi showcase ra mắt.

Xem thêm: Xem Phim Bộ Bộ Kinh Tâm Tập 1 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd, Bộ Bộ Kinh Tâm

On December 29, 2014, Sonamoo officially debuted with the release of their debut EP, Deja Vu and held their debut showcase performance.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *