Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 nâng cao gồm 2 phần Đại số & Giải tích và Hình học tập trên chungcudatviet.net

Đại số với giải tích Toán 11 Nâng cao

Chương 1: Hàm con số giác và Phương trình lượng giácChương 2: tổng hợp và xác suấtA. Tổ hợpB. Xác suấtChương 3: dãy số. Cấp cho số cộng và cung cấp số nhânChương 4: Giới hạnA. Giới hạn của hàng sốB. Số lượng giới hạn của hàm số. Hàm số liên tụcChương 5: Đạo hàm

Hình học lớp 11 Nâng cao

Chương 1. Phép dời hình với đồng dạng trong khía cạnh phẳngBài 1. Khởi đầu về phép phát triển thành hìnhChương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan tiền hệ tuy nhiên songChương 3: VecTơ trong ko gian, quan hệ nam nữ vuông góc
Câu 3 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao: trong các hình sau, hình làm sao là hình biểu diễn của một tứ diện...

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 49, 50, 51 sgk hình học 11 nâng cao


Câu 4 trang 78 SGK Hình học 11 Nâng cao: mang lại hai hình bình hành ABCD VÀ ABEF phía trong hai khía cạnh phẳng khác...
Cho hai hình bình hành ABCD VÀ ABEF bên trong hai khía cạnh phẳng khác nhau. Lấy những điểm M, N theo lần lượt thuộc các đường chéo AC, BF làm thế nào để cho MC = 2AM, NF = 2BN. Qua M, N, kẻ những đường thẳng tuy vậy song với
Câu 5 trang 78 Toán Hình 11 Nâng cao: cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, điện thoại tư vấn G, G’ lần lượt là trọng tâm...
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi G, G’ thứu tự là trung tâm của tam giác ABC và A’B’C’. Một mặt phẳng (α) cắt các cạnh AA’, BB’, CC, GG’ lần lượt tại A1, B1, C
Câu 7 trang 78 SGK Hình học tập 11 Nâng cao: mang đến hình vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’ Trên bố cạnh AB, DD’, C’B’ lần lượt đem ba...
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Trên ba cạnh AB, DD’, C’B’ lần lượt lấy ba điểm M, N, phường không trùng với những đỉnh sao cho (AM over AB = D’N over D’D = {B’P over {B
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Vẽ tiết diện của hình hộp tạo vày mặt phẳng đi qua hai trung điểm M, N của những cạnh AB, AD và tâm O của mặt CDD’C’
Cho nhì tia Ax và By nằm trên hai đường thẳng chéo nhau. Một điểm M điều khiển xe trên Ax với một điểm N điều khiển xe trên By sao để cho AM = kBN (k > 0 cho trước)
Cho tứ diện ABCD. Giảm tứ diện kia theo các cạnh kia theo những cạnh AB, AC, AD và trải các mặt ABC, ACD, ADB lên mặt phẳng (BCD) (xem hình 133). Hình phẳng gồm các tam giác BCD, A1BC, A
Câu 7 trang 121 SGK Hình học tập 11 Nâng cao: Một tứ diện được hotline là gần số đông nếu các cạnh đối bởi nhau...

Xem thêm: Lý Thuyết Công Nghệ 8: Bài 30 Công Nghệ 8 : Bài 30, Công Nghệ 8 Bài 30


Một tứ diện được hotline là gần phần đông nếu những cạnh đối đều bằng nhau từng song một. Cùng với tứ diện ABCD, chứng tỏ các tính chất sau là tương tự :
Sinh trưởng, phát triển ở động vật - Sinh lớp 11: bài bác 37. Phát triển và trở nên tân tiến ở động vật. đổi mới thái...
Câu 5 trang 61 SGK Sinh học tập 11 Nâng cao. Vận chuyển tích cực và lành mạnh (ngược chiều građian nồng độ) và bao gồm tiêu dùng...
Bài 6: làm phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li - Câu 11 trang 29 SGK chất hóa học 11 Nâng...
Câu 56 trang 14 Sách bài xích tập Hình học 11 Nâng cao: Nếu nỗ lực giả thiết “tiếp xúc ngoài” bởi “tiếp xúc trong” thì...
Nếu cụ giả thiết “tiếp xúc ngoài” bằng “tiếp xúc trong” thì công dụng trên sẽ đổi khác như cố kỉnh nào?. Câu 56 trang...