FULL PHÁP LÝ & TÀI LIỆU DỰ ÁN THE ARTEMIS

  • Quyết định 1166/QĐ-BQP ngày 28/03/2016 về việc lựa chọn nhà đầu tư BT tại Dự án số 3 Lê Trọng Tấn     Download
  • Văn bản 2628/BQP-KTe ngày 28/03/2016 về việc chuyển mục đích sử dụng đất tại số 3 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân để thực hiện hợp đồng BT      Download
  • Văn bản số 2171/TTg-KTN của Thủ Tướng Chính Phủ về việc cho phép Quân chủng PK – KQ tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thật, công trình kiến trúc của Quân chủng theo hợp đồng BT   Download
  • Văn bản của Bộ Quốc Phòng về Dự án Artemis  Download
  •  Quyết định phê duyệt điều chỉnh cụ bộ quy hoach khu đất xây dựng công trình tại số 03 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Thanh Xuân, HN   Download (Quyết định bổ sung Download)
  • Quyết định 3260 của Bộ Tư Lệnh ngày 08/09/2015 phê duyệt điều chỉnh Dự án Artemis   Download
  • Công văn của Cục quản lý cạnh tranh và Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ   Download
  • Biên bản Thanh tra xây dựng dự án Artemis   Download
  • Văn bản miễn giấy phép XD dự án Artemis   Download
  • Công văn 5740 chuyen doi muc dich kte tai DA 03 Lê Trọng Tấn Download